Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Dyrøy

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 SOSI originaldata 17.08.2022
FKB-Arealbruk SOSI originaldata 02.02.2022
FKB-Bane SOSI originaldata Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 25.06.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 02.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI originaldata 15.10.2021
FKB-Ledning SOSI originaldata 15.09.2022
FKB-Lufthavn SOSI originaldata Tomt datasett
FKB-Naturinfo SOSI originaldata 25.06.2022
FKB-Servitutt SOSI originaldata Tomt datasett
FKB-Tiltak SOSI originaldata Tomt datasett
FKB-TraktorvegSti SOSI originaldata 03.08.2022
FKB-Vann SOSI originaldata 15.02.2022
FKB-Veg SOSI originaldata 18.06.2022