Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Målselv

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 14.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.03.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022