Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Bardu

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 22.01.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 11.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 17.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 02.10.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 05.09.2023