Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kvæfjord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.06.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.06.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 15.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.09.2022