Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Tromsø

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 27.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.06.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 31.03.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 25.06.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.08.2022