Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Fyresdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.05.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 14.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 30.04.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.03.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 06.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 04.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022