Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kragerø

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 10.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 28.06.2022