Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Notodden

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 13.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 30.07.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 11.07.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 07.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 01.05.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 22.03.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 22.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 14.09.2022