Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Skien

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 29.01.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 10.08.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.09.2023