Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Porsgrunn

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 29.01.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 27.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 16.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 08.05.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 12.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 05.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.08.2022