Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Holmestrand

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 05.03.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.10.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 16.08.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 22.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.09.2023