Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Horten

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.02.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 02.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 03.07.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 28.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 10.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 01.10.2022