Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Horten

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.02.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.08.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 11.08.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 14.09.2023