Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lunner

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 20.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 06.04.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 06.04.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022