Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Jevnaker

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 20.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 21.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 09.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 11.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 25.08.2022