Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lier

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 27.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.07.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 11.07.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 11.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 28.05.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.07.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.08.2022