Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Hol

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 01.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 24.08.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 12.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.08.2023