Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hole

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 04.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 21.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 13.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 07.06.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.08.2022