Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 19.03.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 13.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 31.03.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 30.03.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 21.09.2022