Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Asker

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 08.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.04.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 25.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 12.08.2022