Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ås

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.02.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 12.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 15.02.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 28.05.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 07.09.2022