Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Nordre Follo

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.02.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 14.09.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 29.08.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 18.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 13.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.09.2023