Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Skiptvet

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.06.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 15.02.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 05.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 06.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.07.2022