Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Aremark

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.06.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 19.03.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 10.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 19.03.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022