Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Hvaler

Geosynkronisering innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 06.06.2023
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 20.10.2023
FKB-Bane SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 20.10.2023
FKB-Bygning Geosynkronisering 20.10.2023
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 12.06.2023
FKB-Ledning SOSI endringsdata 20.10.2023
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 20.10.2023
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-Tiltak Geosynkronisering 17.11.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 05.09.2023
FKB-Vann SOSI endringsdata 13.10.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 12.10.2023