Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Drammen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.04.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 11.07.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.01.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.07.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 27.08.2022