Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Fredrikstad

Geosynkronisering innført

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 24.08.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 11.05.2022
FKB-Bane SOSI endringsdata 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 20.04.2022
FKB-Bygning Geosynkronisering 07.06.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 11.10.2021
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 04.02.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata 28.06.2022
FKB-Tiltak Geosynkronisering 27.09.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 03.08.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 15.02.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 27.08.2022