Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Fredrikstad

Geosynkronisering innført

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 24.08.2023
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Bane SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 01.07.2023
FKB-Bygning Geosynkronisering 01.10.2023
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 12.06.2023
FKB-Ledning SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-Tiltak Geosynkronisering 02.10.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 23.09.2023
FKB-Vann SOSI endringsdata 18.09.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 18.09.2023