Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Moss

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.06.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 20.06.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 13.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 05.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 28.05.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 25.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 27.08.2022