Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Halden

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 09.05.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 20.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 21.04.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 31.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022