Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ålesund

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.01.2019

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.06.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 25.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 19.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.09.2022