Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Fylkesoversikt for Viken

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 49/51

Velg en kommune eller et fylke
Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
3001 Halden Direkteoppdatering innført
3002 Moss Direkteoppdatering innført
3003 Sarpsborg Direkteoppdatering innført
3004 Fredrikstad Geosynkronisering innført
3005 Drammen Direkteoppdatering innført
3006 Kongsberg Direkteoppdatering innført
3007 Ringerike Direkteoppdatering innført
3011 Hvaler Geosynkronisering innført
3012 Aremark Direkteoppdatering innført
3013 Marker Direkteoppdatering innført
3014 Indre Østfold Direkteoppdatering innført
3015 Skiptvet Direkteoppdatering innført
3016 Rakkestad Direkteoppdatering innført
3017 Råde Direkteoppdatering innført
3018 Våler Direkteoppdatering innført
3019 Vestby Direkteoppdatering innført
3020 Nordre Follo Direkteoppdatering innført
3021 Ås Direkteoppdatering innført
3022 Frogn Direkteoppdatering innført
3023 Nesodden Direkteoppdatering innført
3024 Bærum Direkteoppdatering innført
3025 Asker Direkteoppdatering innført
3026 Aurskog-Høland Direkteoppdatering innført
3027 Rælingen Direkteoppdatering innført
3028 Enebakk Direkteoppdatering innført
3029 Lørenskog Direkteoppdatering innført
3030 Lillestrøm Direkteoppdatering innført
3031 Nittedal Direkteoppdatering innført
3032 Gjerdrum Direkteoppdatering innført
3033 Ullensaker Direkteoppdatering innført
3034 Nes Direkteoppdatering innført
3035 Eidsvoll Direkteoppdatering innført
3036 Nannestad Direkteoppdatering innført
3037 Hurdal Direkteoppdatering innført
3038 Hole Direkteoppdatering innført
3039 Flå Direkteoppdatering innført
3040 Nesbyen Direkteoppdatering innført
3041 Gol Direkteoppdatering innført
3042 Hemsedal Direkteoppdatering innført
3043 Ål Direkteoppdatering innført
3044 Hol Direkteoppdatering innført
3045 Sigdal Direkteoppdatering innført
3046 Krødsherad Direkteoppdatering innført
3047 Modum Direkteoppdatering innført
3048 Øvre Eiker Direkteoppdatering innført
3049 Lier Direkteoppdatering innført
3050 Flesberg Direkteoppdatering innført
3051 Rollag Direkteoppdatering innført
3052 Nore og Uvdal Direkteoppdatering innført
3053 Jevnaker Direkteoppdatering innført
3054 Lunner Direkteoppdatering innført