Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Aust-Agder

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 15/15

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0901 Risør Direkteoppdatering innført
0904 Grimstad Direkteoppdatering innført
0906 Arendal Direkteoppdatering innført
0911 Gjerstad Direkteoppdatering innført
0912 Vegårshei Direkteoppdatering innført
0914 Tvedestrand Direkteoppdatering innført
0919 Froland Direkteoppdatering innført
0926 Lillesand Direkteoppdatering innført
0928 Birkenes Direkteoppdatering innført
0929 Åmli Direkteoppdatering innført
0935 Iveland Direkteoppdatering innført
0937 Evje og Hornnes Direkteoppdatering innført
0938 Bygland Direkteoppdatering innført
0940 Valle Direkteoppdatering innført
0941 Bykle Direkteoppdatering innført