Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Vestfold

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 9/9

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0701 Horten Direkteoppdatering innført
0704 Tønsberg Direkteoppdatering innført
0710 Sandefjord Direkteoppdatering innført
0711 Svelvik Direkteoppdatering innført
0712 Larvik Direkteoppdatering innført
0713 Sande Direkteoppdatering innført
0715 Holmestrand Direkteoppdatering innført
0716 Re Direkteoppdatering innført
0729 Færder Direkteoppdatering innført