Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Buskerud

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 20/21

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0602 Drammen Direkteoppdatering innført
0604 Kongsberg Direkteoppdatering innført
0605 Ringerike Direkteoppdatering innført
0612 Hole Direkteoppdatering innført
0615 Flå Direkteoppdatering innført
0616 Nes Direkteoppdatering innført
0617 Gol Direkteoppdatering innført
0618 Hemsedal Direkteoppdatering innført
0619 Ål Direkteoppdatering innført
0620 Hol Direkteoppdatering innført
0621 Sigdal Direkteoppdatering innført
0622 Krødsherad Direkteoppdatering innført
0623 Modum Direkteoppdatering innført
0624 Øvre Eiker Direkteoppdatering innført
0625 Nedre Eiker Direkteoppdatering innført
0626 Lier Direkteoppdatering innført
0627 Røyken Ikke innført
0628 Hurum Direkteoppdatering innført
0631 Flesberg Direkteoppdatering innført
0632 Rollag Direkteoppdatering innført
0633 Nore og Uvdal Direkteoppdatering innført