Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Oppland

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 26/26

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0501 Lillehammer Direkteoppdatering innført
0502 Gjøvik Direkteoppdatering innført
0511 Dovre Direkteoppdatering innført
0512 Lesja Direkteoppdatering innført
0513 Skjåk Direkteoppdatering innført
0514 Lom Direkteoppdatering innført
0515 Vågå Direkteoppdatering innført
0516 Nord-Fron Direkteoppdatering innført
0517 Sel Direkteoppdatering innført
0519 Sør-Fron Direkteoppdatering innført
0520 Ringebu Direkteoppdatering innført
0521 Øyer Direkteoppdatering innført
0522 Gausdal Direkteoppdatering innført
0528 Østre Toten Direkteoppdatering innført
0529 Vestre Toten Direkteoppdatering innført
0532 Jevnaker Direkteoppdatering innført
0533 Lunner Direkteoppdatering innført
0534 Gran Direkteoppdatering innført
0536 Søndre Land Direkteoppdatering innført
0538 Nordre Land Direkteoppdatering innført
0540 Sør-Aurdal Direkteoppdatering innført
0541 Etnedal Direkteoppdatering innført
0542 Nord-Aurdal Direkteoppdatering innført
0543 Vestre Slidre Direkteoppdatering innført
0544 Øystre Slidre Direkteoppdatering innført
0545 Vang Direkteoppdatering innført