Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Akershus

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 20/22

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
0211 Vestby Direkteoppdatering innført
0213 Ski Direkteoppdatering innført
0214 Ås Direkteoppdatering innført
0215 Frogn Direkteoppdatering innført
0216 Nesodden Direkteoppdatering innført
0217 Oppegård Direkteoppdatering innført
0219 Bærum Direkteoppdatering innført
0220 Asker Direkteoppdatering innført
0221 Aurskog-Høland Direkteoppdatering innført
0226 Sørum Direkteoppdatering innført
0227 Fet Ikke innført
0228 Rælingen Direkteoppdatering innført
0229 Enebakk Direkteoppdatering innført
0230 Lørenskog Direkteoppdatering innført
0231 Skedsmo Ikke innført
0233 Nittedal Direkteoppdatering innført
0234 Gjerdrum Direkteoppdatering innført
0235 Ullensaker Direkteoppdatering innført
0236 Nes Direkteoppdatering innført
0237 Eidsvoll Direkteoppdatering innført
0238 Nannestad Direkteoppdatering innført
0239 Hurdal Direkteoppdatering innført