Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Vest-Agder

Antall kommuner som oppdaterer FKB-data direkte i Sentral felles kartdatabase: 13/15

Kommunenr. Kommune Planlagt innføring SFKB
1001 Kristiansand Ikke innført
1002 Mandal Direkteoppdatering innført
1003 Farsund Direkteoppdatering innført
1004 Flekkefjord Direkteoppdatering innført
1014 Vennesla Direkteoppdatering innført
1017 Songdalen Ikke innført
1018 Søgne Direkteoppdatering innført
1021 Marnardal Direkteoppdatering innført
1026 Åseral Direkteoppdatering innført
1027 Audnedal Direkteoppdatering innført
1029 Lindesnes Direkteoppdatering innført
1032 Lyngdal Direkteoppdatering innført
1034 Hægebostad Direkteoppdatering innført
1037 Kvinesdal Direkteoppdatering innført
1046 Sirdal Direkteoppdatering innført