Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vang

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.02.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 27.11.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 18.06.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 07.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 21.09.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 06.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 07.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.09.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 06.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata