Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lunner

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 26.11.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 08.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.08.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 18.09.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 06.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.09.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 05.09.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata