Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lunner

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 06.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 09.08.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.08.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.08.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.08.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata