Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vestre Toten

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.12.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.11.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 12.11.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 05.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 22.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 22.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata