Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Gausdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 11.12.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 11.09.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 18.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.11.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 08.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.11.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 10.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 20.11.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 16.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata