Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ringebu

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.06.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 24.05.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 21.08.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.08.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 20.07.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 03.08.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata