Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sør-Fron

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.06.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.11.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 15.11.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.11.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 16.11.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 15.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.07.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata