Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nord-Fron

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.06.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 17.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 06.07.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.08.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.07.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.07.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.07.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata