Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vågå

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 20.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.11.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 17.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 05.11.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 13.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.11.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 19.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata