Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lom

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 20.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 15.11.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.11.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 10.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.11.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 03.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 14.11.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.11.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 14.11.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata