Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lom

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 20.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.04.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 17.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.08.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 10.08.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 08.08.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 09.08.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.07.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.08.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata