Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lesja

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 20.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.11.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 13.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.08.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 07.12.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 21.09.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 07.12.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 11.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 12.07.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata