Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nærøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.12.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.09.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 17.04.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 19.06.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 27.09.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 22.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 13.04.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.07.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 28.09.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 21.06.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata