Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Grong

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 30.11.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.09.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 11.07.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 09.07.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 22.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 05.06.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 06.07.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 06.07.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 21.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata