Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Verran

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.02.2018

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.07.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 05.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 22.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 19.09.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 20.08.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 13.07.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.09.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata