Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Verdal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 17.02.2017

Datasett Forvaltningstype Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 21.08.2019
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 22.05.2019
FKB-Bane Direkteoppdatering 05.09.2019
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.03.2019
FKB-Bygning Direkteoppdatering 17.10.2019
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 22.06.2019
FKB-Ledning Direkteoppdatering 31.08.2019
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.03.2019
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 11.03.2019
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.10.2019
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-Vann Direkteoppdatering 04.10.2019
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.10.2019
FKB-Vegnett SOSI endringsdata